Muốn kinh doanh buôn bán cần có những yếu tố nào? (ST- KHHB)

Muốn kinh doanh buôn bán cần có những yếu tố nào?

Xem các bộ sao trên lá số Tử Vi để biết trước mình làm nghề kinh doanh buôn bán được không?

Các sách Tử Vi đã xuất bản thường cho rằng muốn kinh doanh, buôn bán,
thì mệnh thân, tài, quan… phải tránh được các sao thanh cao, đứng đắn,
đạo mạo (như Tử Vi, Thiên Phủ, Cự Nhật, Quan Phúc, Khôi Việt, Cáo Phụ,
Thai Tọa, bộ Tứ Đức…) và cần có các sao chủ về tài lộc, tiền bạc, tháo
vát, thủ đoạn, xoay xở giỏi (như Vũ Khúc, Song Lọc, Đại Tiểu Hao mão
dậu, Cự Cơ mão dậu, Không Kiếp, Tả Hữu, Nhật Nguyệt v.v.). Tiêu chuẩn
tổng quát này xét ra không phải là sai lầm, nhưng khi áp dụng vào nhiều
trường hợp thì tôi thấy không ứng nghiệm chút nào, vì đâu có phải ngành
kinh doanh không hợp với người đứng đắn, đành rằng trên thương trường
nếu ta thành thực quá thì đương nhiên là bất lợi, khó giàu lớn. Để khỏi
lý luận dài dòng có thể làm cho quý bạn thấy nhàm tẻ, tôi xin nêu ra
đươi đây nhiều cách ứng nghiệm cho ngành kinh doanh mà tôi đã gặp trong
các lá số. Đây tôi chỉ đề cập đến những người thực sự đi vào ngành này
chứ không kể đến những người chỉ vì sinh kế nhất thời mà phải miễn cưỡng
buôn bán. Và qua các trường hợp sau đây quý bạn sẽ thấy tiêu chuẩn tổng
quát nêu trên bị đảo lộn hết.


Tử Phủ hội Kình Dương (theo phú “Tử Phủ Kình Dương tất cự thương”):

Ta thấy hai sao đứng đắn Tử Phủ khi gặp Kình Dương lại trở thành buôn
bán lớn (cự thương), nhưng lẽ tất nhiên buôn bán hợp pháp, đứng đắn, có
cơ sở quy mô, có nhiều nhân viên, có vốn vững vàng, nhất là khi có thêm
Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc, Long Phượng, Quang Quý thì càng dễ làm
giám đốc, quản lý xí nghiệp lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp này cần
tránh được Hình, Kỵ để khỏi gặp cạnh tranh gây go có thể đưa đến thù oán
kiện cáo; nếu chỉ có Hóa Kị thì không sao nhưng cần phải chuyên ngành
kim khí (nếu tọa thủ tại mệnh thì hay có bệnh ở hạ bộ). Ngoài ra cũng
cần tránh được Hỏa Linh để tránh được vấn đề về trộm cắp, gian tham của
người dưới quyền, nhất là khi các sao này chiếu cung Quan hoặc cung Nô.
Cũng có người cho rằng nếu chi có Tử Vi (không có Thiên Phủ) hội Kình và
Quyền Lộc thì “tuy mỹ cát nhi vô đạo”, tức là tuy tốt nhưng bất chính,
nhưng tôi nghiệm thấy không đúng mấy.

Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc hội Thiên Mã (tức là cách “Lộc Mã giao trì”, có câu phú “Giao trì Lộc Mã tiền tài đầy kho”)

Có vị Tử Vi cho rằng Lộc Mã ở đây là Lộc Tồn chứ không phải Hóa Lộc,
nhưng tôi nghiệm thấy cả hai sao cùng ứng nghiệm. Gặp trường hợp này cần
phải rời nơi sinh trưởng đi buôn bán nơi xa mới phát đạt, hoặc ít ra
phải kinh doanh bằng cách di chuyển luôn luôn. Tôi cũng cần lưu ý quý
bạn là nếu Thiên Mã ở cung Dần thì không nên đi xa quá vì đây là cách
“mã hưu lan” (ngựa còn ở trong chuồng vì giờ Dần ngựa chưa đi ra goài).
Còn gặp trường hợp Thiên Mã ở cung Hợi tức là “mã cùng đồ” (ngựa hết lối
đi) thì lại không nên đi đâu cả. Có người cho rằng nếu Âm Nam, Dương Nữ
thì ngựa vẫn đi được và còn cho rằng phải xét xem mạng của mình có hợp
với ngũ hành của Thiên Mã (hỏa) hay không. Tôi không phê bình điểm này
vì chưa nghiệm được.

Mã ngộ Tràng sinh thanh vân đắc lộ

Câu này thì hầu hết quý bạn đều biết. Tôi chỉ xin nói thêm là cần phải
tránh Tuần Triệt, nhất là Triệt, thì việc buôn bán mời xuông xẻ, và
tránh được Đà La để khỏi bị thương tích, tai nạn, nhất là khi hai sao
này ở Mệnh. Vả lại, chính sao Đà La cũng ngăn trở việc kinh doanh không
ít. Hơn nữa, cách này cũng chưa đủ mạnh nên còn cần có thêm một cách tốt
trợ lực nữa thì mới phát đạt, nhất là Song Lộc. Ngoài ra còn phải tránh
được hai sao Cô, Quả để tránh cảnh “đơn thương độc mã” trên đường kinh
doanh vì không có lẽ kinh doanh một mình, không có khách hàng, không có
ai cộng tác.

Vũ Khúc hội Thiên Phủ (cách Vũ Khúc, Thiên Phủ đôi kim tích ngọc)

Cách này mà gặp thêm Song Lộc thì buôn bán, kinh doanh thịnh vượng, phát
đạt lắm, và nếu không có Song Lộc thì cần có Song Hao mão dậu để tiền
bạc được luân chuyển, sinh lời vì nếu chỉ có Vũ Phủ (đều tượng trưng cho
các kho) thì tiền bạc chỉ để trong ngân hàng hoặc trong két bạc mà
thôi. Ngoài ra, lại cần phải người mạng Thổ hay Kim thì mới hợp cách này
vì Vũ Khúc là Kim và Thiên Phủ là Thổ, tuy nhiên phải chịu thiệt thòi
về phương diện tinh thần, nghĩa là hay bị cô đơn, khó lập gia đình, nhất
là khi có thêm Cô Quả, Kiếp Sát, Thiên Hình (dù trong trường hợp Vũ
Khúc Thiên Phủ cư Phúc Đức thay vì cư Mệnh)

Cự Nhật dần thân

Nhiều thầy Tử Vi nói rằng Cự Nhật cư mạng chỉ làm chức lớn trong chính
quyền vì có câu phú “Cự Nhật dần thân qua phong tam đại”. Kể ra cũng
đúng lắm, nhưng tôi đã gặp một trường hợp “trật đường ray”, nghĩa là
không có chức phận trong chính phủ mà làm giám độc một hãng tư. Tôi xin
tóm tắt là số trong trường hợp trên: Mạng đương số thuộc Thổ, mệnh cư
Dần có Cự Nhật hội Quyền Lộc, Xương Khúc, Thân cư Tài vô chính diệu, do
đó mạng Thổ không ưa cung Dần thuộc Mộc mà dựa nhiều vào Thân (cư Tuất
thuộc Thổ) và khi Thân vô chính diệu thì phải kiếm chính tinh bên ngoài,
nhưng Cơ Lương xung chiếu lại thuộc Mộc không dùng được nên phải hướng
sang Cự Nhật và lại hợp được vì Cự Môn dưỡng cung Mộc để Mộc sinh Thái
Dương (hỏa) rồi Thái Dương sinh mạng Thổ (theo lý “tham sinh võng
khắc”), vì vậy, cung Thân hưởng trọn.

Cự Nhật, nhất là có thêm Hóa Lộc thuộc Thổ và Khôi Việt thuộc Hỏa sinh
Thổ, để chuyển đổi câu phú trên thành “Cự Nhật cư Tài, phi quyền tắc
phú”, mặc dầu thực sự Cự Nhật không cư Tài, nhưng theo lý ngũ hành thì
hoàn toàn ảnh hưởng cho cung Tài. Do đó đương số không làm việc trong
chính phủ cũng phải, nhất là Thân đâu có cư Quan.

Vũ Khúc hội Thất Sát ở Mão

Có cách này cũng có khiếu về buôn bán nhưng hơi gian hùng và ưa cạnh
tranh vì có Liêm Tham đồng cung tại Tài Bạch. Tuy vậy, không thể buôn
bán lớn được mà cần phải làm những “affaire” lặt vặt thì chắc ăn hơn.

Tử Vi hội Hóa Lộc và Nhật Nguyệt

Cách này rất giàu sang, buôn bán dễ dàng, hay gặp may, một vốn mười lời.
Đó là cách “phú quý bất khả ngôn”, nhưng cần phải là người mạng Thổ hay
Kim hoặc Hỏa mới ứng nghiệm. Nếu là người mạng Thủy hoặc Mộc thì chỉ
trung bình thôi.

Thái Dương miếu địa hội Quan Phúc và Hóa Lộc

Cách này gọi là cách “Phúc lộc hà sa” nên đương nhiên làm ăn, buôn bán
thịnh vượng không thể tưởng tượng được, nhiều khi ngồi chơi cũng vẫn
phát tài. Và đặc biệt cách này lại rất cần gặp Cô Quả vì Thái Dương
trong trường hợp này dư sức “tự lực tự cường” cho nên không cộng tác với
người khác mới hưởng trọn vẹn được mọi mối lời, chứ nếu không có Cô Quả
thì tiền lời sẽ bị chia năm sẻ bảy, đâu còn hay nữa. Cách này trái
ngược với cách “Mã ngộ Tràng Sinh thanh vân đắc lộ” nêu trên về khía
cạnh Cô Quả. Ngoài ra lại phải cần người mạng Hỏa hoặc Thổ mới đúng
cách.

Cơ Cự mão dậu

Cách này gọi là “phú hữu lâu dài” phải cần có Song Lộc hội chiếu hoặc có
Song Hao “chúng thủy triều đông” mới thành công mỹ mãn trên thương
trường. Tôi cũng cần nhắc lại với quý bạn là Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn không
được đồng cung với Cơ Cự vì lý do ngũ hành, Song Hao thì trái lại phải
đồng cung với Cự Cơ. Chắc các bạn còn nhớ câu “Song Hao mão dậu ái ngộ
Cự Cơ tối hiềm Hóa Lộc” chứ !

Mệnh vô chính diệu đắc tam không nhi phú quý khả kỳ

Cách này nếu chỉ đơn thuần như vậy (có nghĩa là chỉ có ba Không) thì vẫn
chẳng nên trò trống gì, phải cần có Song Lộc hội chiếu và nhất là phải
là con một trong gia đình, không được có anh hay em trái (có thể có chị
em gái). Và dù có được như vậy cũng không có lâu bền mặc dầu có lúc ít
ai bằng mình, nhưng thế mới đúng nghĩa chữ “khả kỳ”. Ngoài ra còn cần
phải cộng tác với một hoặc nhiều người khác và mình nhận vai trò cố vấn,
phụ tá hoặc phó thì mới thành công và lâu bền. Về điểm này cụ Hoàng Hạc
đã nêu ra và tôi thấy rất đúng vì trong họ hàng tôi đã có mấy người có
cách này.

Thanh Nguyên (Báo KHHB số 40) – Nguồn: tuvisaigon.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s